Abatere disciplinară – neprezentarea la serviciu după reintegrarea în funcție

Constituie abatere disciplinară, legal sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, absenţa de la serviciu a salariatului după momentul reintegrării în funcţie a acestuia, prin hotărâre judecătorească.

Astfel, deşi angajatorul a procedat la reintegrarea salariatului prin intermediul adresei trimise acestuia prin executor judecătoresc, salariatul nu s-e prezentat la serviciu, ci a trimis, la rândul lui, angajatorului, o cerere de acordare a concediului de odihnă aferent anului respectiv.

Împrejurarea că angajatorul, prin comunicarea refuzului de a acorda concediul de odihnă, nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau potrivit legii, nu justifică absenţa de la serviciu a salariatului. Acesta din urmă avea posibilitatea de contesta potrivit legii măsurile dispuse de angajator în legătură cu concediul de odihnă.

(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 795/A din 12 martie 2015, Selecţie şi comentariu de judecător Petrică Arbănaş, în Revista română de dreptul muncii nr. 4/2015)