Sofer care nu a respectat timpul de condus. Despagubiri amenda.

R O M A N I A CURTEA DE A P E L P I T E S T I SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILA NR. 125/R-CM

Sedinta publica din 27 Ianuarie 2010

Curtea compusa din: Presedinte: (...) (...), judecator Judecator: (...) (...) Judecator: (...) (...) Grefier: (...) (...)

S-a luat in examinare, pentru solutionare, recursul civil declarat de paratul U. D., domiciliat in Pitesti, b-dul (...), .34, .A, .15, judetul A, impotriva sentintei civile nr.1057/CM din data de 23 iunie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l A r g e s, in dosarul nr(...).

La apelul nominal, facut in sedinta publica, au raspuns: recurentul-parat (...) D., asistat de avocat E. F., in baza imputernicirii avocatiale nr.49 din data de 29.08.2009, emisa de B a r o u l A r g e s- cabinet individual si avocat J. B., pentru intimata-reclamanta S.C.E. Bis S.R.L., in baza imputernicirii avocatiale nr.978 din data de 24.11.2009, emisa de B a r o u l A r g e s-cabinet individual. Procedura este legal indeplinita. Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: Aparatorul recurentului-parat, avocat E. F., depune la dosar chitanta privind achitarea onorariului de avocat si un borderou cu acte, care a fost comunicat si partii adverse, precizand totodata ca este vorba numai de doua inscrisuri noi.

Aparatorul intimatei-reclamante, avocat J. B., arata ca a luat cunostinta de continutul actelor si nu mai are cereri de formulat in cauza. In raport de aceasta imprejurare, Curtea constata recursul in stare de judecata si acorda cuvantul asupra acestuia.

Avocat E. F., pentru recurentul-parat (...) D., solicita admiterea recursului, asa cum a fost formulat, desfiintarea sentintei T r i b u n a l u l u i A r g e s si, pe fond, respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata. Arata ca nu au fost intrunite conditiile art.207 C o d u l M u n c i i, care angajeaza raspunderea patrimoniala a salariatului, intrucat fapta nu este exclusiv savarsita din vina acestuia.

Precizeaza ca, pentru perioada pentru care a fost sanctionat, recurentul a efectuat curse fara oprire, iar angajatorul nu a facut dovezi in sensul ca ar fi fost respectati timpii de odihna, astfel fiind antrenata si raspunderea societatii respective. In mod normal, un sofer conduce 9 h/zi, iar in mod exceptional, 10 h/zi, dar numai doua zile pe saptamana. Astfel, in perioada 13.08.2008-14.08.2008, nu a fost respectata perioada de odihna, intrucat angajatorul a trimis comanda, iar soferul a fost obligat sa efectueze o noua cursa, in conditiile in care pe 12.08.2008 incheiase o alta, descarcand in Franta. In ceea ce priveste sanctiunea aplicata la data de 29.08.2008, arata ca angajatorul nu a asteptat sa se finalizeze cursa si a acceptat o noua comanda, pentru o alta cursa.

Avocat J. B., pentru intimata-reclamanta S.C.E. Bis S.R.L., solicita respingerea recursului si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica, cu cheltuieli de judecata si depune la dosar chitanta privind achitarea onorariului de avocat si concluzii scrise. Arata ca recurentul a fost sanctionat pentru trei fapte, nu numai pentru una. Precizeaza ca in data de 13.08.2009 a fost contractata o cursa, pentru care timpul de sosire era 19.08.2008, adica un termen de 6 zile, pentru a-i permite soferului sa faca pauza dupa incarcare, insa acesta a efectuat cursa in 4 zile si nu in 6 zile, din proprie initiativa. In acest sens, apreciaza ca societatea parata a facut tot posibilul pentru respectarea timpilor de odihna, astfel incat nu se poate retine culpa acesteia. Mai arata ca a fost folosita in mod haotic cartela tahografica, precum si aparatul tahograf, fapt ce a dus la defectarea acestuia din urma. Avocat E. F., pentru recurentul-parat, arata ca celelalte doua fapte decurg din prima.

C U R T E A:

Asupra recursului civil de fata:

Prin actiunea inregistrata la data de 03.10.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e s, reclamanta S.C. E. Bis S.R.L. Pitesti a chemat in judecata pe paratul (...) D. pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligat la plata sumei de 15637,84 lei, contravaloare a sumei de 4159 de euro, reprezentand plata a unei amenzi aplicate de catre autoritatile franceze, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca paratul a fost angajatul sau pe postul de sofer in baza contractului individual de munca nr.(...)/22.05.2008. Ca urmare a folosirii cartelei tahograf a unei alte persoane, a folosirii in mod necorespunzator a aparatului tahograf, precum si a nerespectarii timpilor obligatorii de odihna, paratul a fost sanctionat de autoritatile franceze cu amenzi totalizand 4000 de euro. Avand in vedere faptul ca vina apartine exclusiv salariatului sau, unitatea reclamanta a decis recuperarea sumei de la acesta, inclusiv a comisionului de 159 de euro necesari pentru trimiterea contravalorii amenzii prin intermediul E. V..

A mai aratat reclamanta ca, la sosirea in tara, paratul s-a prezentat la sediul unitatii, a lasat cheile autocamionului si a informat conducerea ca nu se va mai prezenta la serviciu si nici nu va despagubi societatea in vreun fel. In drept, au fost invocate dispozitiile art. 270 si urm. din C o d u l m u n c i i.

Prin intampinarea formulata, paratul a solicitat respingerea actiunii, aratand ca, in calitatea sa de salariat, a fost nevoit sa respecte termenul de livrare al marfurilor pe care le transporta. Apreciaza paratul si ca vina pentru acceptarea unor termene de livrare scurte revenea societatii care, cu buna-stiinta, accepta sa efectueze transporturi fara sa calculeze timpii necesari conform legislatiei in vigoare. Reclamanta nu a formulat contestatie la procesul-verbal prin care s-a stabilit plata amenzii, ci a preferat sa se indrepte impotriva salariatului pentru recuperarea sumei platite. A mai aratat paratul si ca nu a folosit fara drept cartela magnetica a numitului E., acesta din urma inmanandu-i-o spre folosinta pentru a ajunge mai repede la destinatie.

Prin sentinta civila nr.1057/CM din 23 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l A r g e s a fost admisa actiunea formulata de reclamanta S.C. E. Bis S.R.L. Pitesti si a fost obligat paratul (...) D. sa plateasca reclamantei suma de 15.637,84 lei despagubiri. In adoptarea acestei solutii, instanta de fond a retinut ca paratul a fost salariatul reclamantei incepand cu data de 05.05.2008 in functia de sofer, conform contractului individual de munca nr. (...) din 22.05.2008, inregistrat la I.T.M. A sub acest numar. In aceasta calitate, paratul a efectuat curse internationale de transport de marfuri. Una dintre aceste curse a fost efectuata in Franta, ocazie cu care, in data de 11.09.2008, conform buletinului de control incheiat in aceasta data (f.57), paratul a fost controlat de autoritatile franceze in domeniul transportului. Urmare a controlului efectuat, salariatului reclamantei i s-a aplicat o amenda totala in cuantum de 4000 euro pentru savarsirea a trei contraventii si anume: cod O. 20348 ce semnifica nerespectarea repaosului saptamanal in datele de 14.08.2008 si 29.08.2009; cod O. 25812 echivalentul conducerii cu cartela tahografica a altui conducator auto si cod O. 7680 respectiv folosirea neregulata a dispozitivului destinat controlului conditiilor de munca. Pentru prima contraventie paratul a fost sanctionat cu o amenda in cuantum de 1500 de euro, pentru cea de a doua cu o amenda de 1125 euro, iar pentru cea de a treia contraventie cu amenda de 1375 de euro.

Conform aceluiasi proces-verbal de control intocmit de autoritatile franceze, cartela tahografica folosita de parat apartinea conducatorului auto J. E.. De asemenea, controlul francez a mai mentionat in buletinul de control si ca, pana la plata amenzii stabilite prin acest inscris, au fost retinute licenta comunitara de transport, contractul de transport rutier de marfuri in regim international si certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Potrivit inscrisurilor depuse la filele 17 si 18 de la dosar, paratului i-a fost expediata prin Banca Transilvania, catre Franta, in data de 12.09.2008, suma de 4159 de euro, din care 4000 de euro reprezinta contravaloarea amenzilor stabilite in sarcina sa, iar 159 de euro reprezinta comisionul de trimitere a acestei sume.

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a solicitat instantei pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care paratul sa fie obligat la restituirea sumei mentionate mai sus, temeiul juridic indicat fiind art. 270 din c o d u l m u n c i i. Potrivit dispozitiilor acestui text de lege (art. 270 alin. 1), salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

Aceasta raspundere nu intervine insa in conditiile aplicarii alin. 2 al aceluiasi articol, in raport de care salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului. Asadar, in cauza, revine instantei atributul de a analiza daca, in sarcina paratului sunt intrunite conditiile raspunderii patrimoniale.

Aceste conditii, de fond, rezultate din interpretarea art. 271 alin. 1 C o d u l m u n c i i, sunt calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui care a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legatura cu munca sa, prejudiciul cauzat angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia salariatului. Tribunalul a apreciat ca in sarcina fostului salariat sunt intrunite cumulativ toate aceste conditii, astfel incat cererea de chemare in judecata promovata de reclamanta a fost admisa. In acest sens, fata de cele aratate mai sus, instanta a considerat ca s-a facut dovada calitatii paratului de salariat al reclamantei si a existentei unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului, sub forma platii sumei de 4159 de euro. In ceea ce priveste fapta ilicita si personala a salariatului, tribunalul a retinut ca acesta a fost sanctionat de catre autoritatile franceze pentru incalcarea reglementarilor comunitare in domeniul transportului rutier de marfuri pe rute internationale. Vinovatia paratului rezulta, conform procesului-verbal incheiat cu ocazia acestui eveniment, din folosirea cartelei tahograf a altui conducator auto, din nerespectarea timpilor de odihna si de condus, precum si din folosirea necorespunzatoare a tahografului, ca dispozitiv destinat controlului conditiilor de munca.

Potrivit fisei postului (f.6), paratului i s-au adus la cunostinta obligatiile si atributiile pe care trebuie sa le respecte in ceea ce priveste efectuarea de curse internationale avand ca scop transportul de marfuri. Se arata in acest inscris ca angajatul trebuie sa respecte cu strictete programul de condus, depasirea diagramei atragand raspunderea directa a soferului, care trebuie sa suporte amenzile aplicate de organele in drept. Asa cum rezulta din raspunsurile inaintate de Autoritatea Rutiera Romana (f.82-89), cartela de conducator a numitului E. J. a fost folosita pe autovehiculul condus de (...) D., in perioada in care acesta din urma se afla la volan, dupa cum, de altfel, reiese si din procesul- verbal de control intocmit de autoritatile franceze. Potrivit reglementarilor comunitare in vigoare, cartela de conducator se poate folosi doar de catre o singura persoana care, prin intermediul aparatului tahograf, este verificata in ceea ce priveste respectarea cu strictete a timpilor de odihna si de condus. Masura in discutie este una atat de protectie personala a conducatorului auto, cat si de siguranta a tuturor celorlalti participanti la trafic. Autoritatile franceze au stabilit in sarcina paratului atat folosirea unei alte cartele de conducator, cat si folosirea necorespunzatoare a aparatului tahograf potrivit destinatiei sale. In apararea sa, fostul angajat a aratat faptul ca unitatea avea cunostinta de toate aceste practici, si chiar reclamanta era cea care solicita soferilor sa conduca mai mult timp pentru a respecta timpii mici pentru transportul marfurilor. De asemenea, paratul a aratat ca angajatorul i-a inmanat, la plecarea in cursa, cartela de conducator a soferului E. J., patronul societatii, spre a fi folosita. Tribunalul a retinut ca pentru realizarea obiectului lor de activitate, aspecte relevate in practica, angajatorii solicita salariatilor indeplinirea anumitor ordine sau atributii de serviciu. In principiu, avand in vedere caracterul de subordonare ce constituie o trasatura specifica raportului juridic de dreptul muncii, salariatii nu pot refuza aducerea la indeplinire a acestor ordine, atata vreme cat ele au, si in fond si in aparenta, un aspect legal. Cu totul alta este situatia ordinului ilegal pe care salariatul nu este obligat sa il execute, legislatia muncii protejandu-l in acest sens. Ramane insa la latitudinea angajatului daca isi asuma raspunderea si executa ordinul cu aspect nelegal. S-a retinut ca in cauza de fata paratul a fost sanctionat tocmai pentru incalcarea unor norme ce se impun pentru disciplinarea si siguranta in domeniul transportului rutier international de marfuri. El nu poate sa invoce in apararea sa indeplinirea unui ordin despre care avea cunostinta ca nu este legal, fiind de principiu ca, in aparare, nimeni nu poate invoca propria culpa. Si in raspunsurile la interogatoriu (f.70) paratul a recunoscut incalcarea normelor privitoare la timpii de conducere si la cartelele de conducator si cele tahograf, insa a afirmat ca a fost fortat, prin telefon, de catre directorul societatii E. J. sa incalce aceste norme. In cauza, acordul organelor de conducere ale angajatorului este insa vadit ilegal iar paratul a recunoscut acest aspect si nu il poate invoca drept cauza de exonerare de raspundere. Dimpotriva, el trebuia sa se opuna unui astfel de acord sau ordin de serviciu avand drept scop incalcarea normelor legale rutiere pentru realizarea unui profit mai mare sau pentru reducerea cheltuielilor societatii comerciale. Prin urmare, s-a constatat ca paratul este vinovat de incalcarea atributiilor de serviciu in timpul transportului international si de producerea, pe aceasta cale, a pagubei in patrimoniul angajatorului. Aceasta paguba consta in contravaloarea sumei de 4159 de euro achitata de reclamanta pentru plata amenzii de primirea careia se face vinovat fostul salariat (...) D.. Pentru aceste considerente si in temeiul art.270 pct.1 C o d u l m u n c i i, instanta de fond a admis actiunea, cu consecinta obligarii paratului la plata sumei de 15.637,84 lei cu titlul de despagubiri catre reclamanta. Impotriva sentintei civile nr.1057/CM/23 iunie 2009 pronuntata de T r i b u n a l u l A r g e s, a declarat in termen recurs paratul (...) D., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie in sensul motivelor de modificare prevazute de art.304 pct.9 Cod procedura civila, invocand aplicarea gresita a legii, urmand a se cerceta cauza si sub aspectul prevazut de dispozitiile art.3041 Cod procedura civila. Motivand recursul, paratul arata ca a detinut functia de conducator auto in cadrul unitatii reclamante, si in aceasta calitate a fost obligat sa efectueze curse potrivit comenzilor pe care angajatorul le primea si le accepta. Din probele administrate in cauza a reiesit ca paratul a efectuat curse de transport international marfuri, pentru societatea angajatoare, fara a beneficia de timpi de odihna sau de repaos, desi distantele efectuate nu se situau sub pragul minim de 4000 km. Paratul sustine ca instanta a facut o gresita aplicare a dispozitiilor privitoare la raspunderea patrimoniala, intrucat in calitate de angajat nu putea sa nu accepte conditiile impuse de angajator, si aceasta cu referire la folosirea cartelei tahograf a numitului E. J. si a timpilor de conducere si de odihna, in caz contrar riscand concedierea. Din aceasta cauza a primit amenzile din partea autoritatilor de trafic din Franta, insa apreciaza ca nu este vina sa, ci a angajatorului, asa incat in cauza nu sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului. De aceea considera paratul ca hotararea pronuntata este nelegala si netemeinica, astfel ca se impune admiterea recursului si pe fond respingerea actiunii. Examinand recursul sub aspectul dispozitiilor invocate de parat, respectiv art.304 pct.9 Cod procedura civila, dar si cu aplicarea dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, se constata ca nu este fondat. Din probele dosarului rezulta ca paratul a fost amendat in Franta, intrucat a folosit cartela tahografica a altei persoane, nu a respectat in zilele de 14 august 2008 si 29 august 2008 timpii obligatorii de odihna si a folosit necorespunzator aparatul tahograf, amenzile aplicate fiind platite de unitatea angajatoare, respectiv reclamanta. Faptele paratului sunt comise din culpa sa, reprezentand incalcari ale regimului special de trafic al autoutilitarelor cu sarcina totala mai mare de 3500 kg., instanta de fond apreciind ca sunt indeplinite conditiile cerute de art.270 alin.1 C o d u l m u n c i i. De altfel, la interogatoriu, paratul a recunoscut incalcarea normelor privitoare la timpii de conducere si la cartelele de conducator si cele tahograf, insa se apara in sensul ca acestea au fost sarcinile transmise de angajator. Avand insa in vedere siguranta in domeniul transportului rutier international de marfuri, paratul se putea opune unor masuri transmise de angajator, daca le considera nelegale. Din continutul art.270 C o d u l m u n c i i rezulta conditiile necesare antrenarii raspunderii patrimoniale, respectiv calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui ce a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legatura cu serviciul, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia salariatului, toate acestea fiind indeplinite in cauza de fata. Astfel, acesta nu a respectat timpii de odihna si de munca, desi, asa cum rezulta din documentele depuse de reclamanta (f.15-35), paratul avea cunostinta de necesitatea respectarii acestora, obtinand un atestat in acest sens in urma unui examen. De altfel, pentru perioadele pentru care s-a dispus amenda, era timp suficient pentru respectarea distantelor si efectuarea curselor in conditii normale. In ce priveste folosirea cartelei tahograf apartinand altei persoane, paratul cunostea ca acesta este un document personal si ea nu poate fi folosita de alt sofer. De asemenea, folosirea necorespunzatoare a aparatului tahograf duce la concluzia ca paratul nu avea cunostintele necesare pentru utilizarea acestuia, desi, asa cum s-a aratat mai sus, ar fi trebuit sa aiba aceste cunostinte deoarece a sustinut un examen si a obtinut un atestat profesional pentru transport marfa. Toate aceste nereguli, au determinat autoritatile franceze sa aplice amenzi corespunzatoare faptelor savarsite de parat, amenzi achitate insa de unitatea reclamanta. De aceea, in considerarea celor de mai sus, se apreciaza ca hotararea tribunalului este legala si temeinica, recursul nu este fondat si pe cale de consecinta, in baza art.312 Cod procedura civila, va fi respins. Conform dispozitiilor art.274 Cod procedura civila obliga pe parat sa plateasca reclamantei suma de 800 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat, in recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge recursul declarat de paratul U. D., domiciliat in Pitesti, b-dul (...), .34, .A, .15, judetul A, impotriva sentintei civile nr.1057/CM din 23 iunie 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l A r g e s, in dosarul nr(...), intimata fiind reclamanta S.C. E. BIS S.R.L., cu sediul in Pitesti, str. (...) (...), (...).5, .A, .4, judetul A. Obliga pe recurentul-parat (...) D. sa plateasca intimatei- reclamante S.C. E. Bis S.R.L. suma de 800 lei cheltuieli de judecata. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi, 27 ianuarie 2010, la Curtea de A p e l P i t e s t i - sectia civila pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si pentru cauze cu minori si de familie. Presedinte, Judecator, Judecator, (...) (...) (...) (...) (...) (...) Grefier, (...) (...) Red. I.T. Tehnored. G.T. 4 ex./19.02.2010 Jud. fond: C. E. A. M.

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/speta-12630-litigii-de-munca--actiune-in-raspundere-patrimoniala.html#ixzz54uGnakfI